Dòng Nội dung
1
2
ASEM 5 cơ hội & thách thức trong tiến trình hội nhập Á - Âu / Hoàng Lan Hoa
H. : Lý luận chính trị, 2004
136tr. : ảnh ; 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5)
3
4
Các nước châu Âu
H.: Sự thật, 1958
222tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:13)
5
Các nước Tây Âu : Một vài nét về địa lí kinh tế-xã hội / Phan Huy Xu, Mai Phú Thanh
H.: Giáo dục, 1998
160tr; 20cm

Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lí kinh tế xã hội của các nước: Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Lucxembua, Anh, Ailen, Pháp, Đức, Đan mạch, Italia, Hilạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10)