Dòng Nội dung
1
2
3
4
Maiacôpxki con người, cuộc đời và thơ : Tuyển dịch thơ, văn, kịch / Hoàng Ngọc Hiến
H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976
603tr: ảnh; 19cm

Giới thiệu về con người, cuộc đời và thơ văn của Maiacôpxki: tuyển dịch thơ văn, kịch của ông, đặc biệt là thơ trữ tình và thơ trào phúng, những bài tiểu luận, bài báo, bài phát biểu ý kiến của Maiacôpxki
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
5