Dòng Nội dung
1
25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
231tr. : minh họa ; 21cm

Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Đầu mục:4
2
Bách khoa về liệu pháp chữa bệnh / Anne Woodham, David Peters; Lan Phượng biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
428tr. : ảnh minh họa ; 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:18)
3
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
H. : Văn hoá dân tộc, 2002
260tr. ; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4)
4
Công nghệ chăm sóc khách hàng : 100 giải pháp ứng xử dịch vụ khách hàng
H. : Lao động xã hội, 2009
401tr. ; 21cm

Gồm 100 giải pháp ứng xử dịch vụ khách hàng: quản lý thông tin của khách hàng, quản lý nguồn nhân lực phục vụ khách hàng, cách viết thư gửi khách hàng, lễ nghi phục vụ khách hàng, giao tiếp với khách hàng một cách có hiệu quả, quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý khiếu nại của khách hàng.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:11)
5
Đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / Võ Ngọc Vinh; Nguyễn Văn Thành hướng dẫn
Hải Phòng, 2013
81tr. ; 30cm.

Thực trạng thị trường khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường KH & CN thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1