Dòng Nội dung
1
Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
199tr. ; 21cm.

Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang
Đầu mục:1
2
3
Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang / Nguyễn Anh Động
H. : Thanh niên, 2011
247tr. ; 21cm

Khái lược lịch sử vùng đất Kiên Giang. Giới thiệu di tích, danh thắng và địa danh Kiên Giang như: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương,...
Đầu mục:2
4
Hòn Đất : Tiểu thuyết: Giải thưởng văn nghệ miền Nam Nguyễn Đình Chiểu 1960 - 1965 / Anh Đức
H.: Nxb. Hội nhà văn, 1995
357tr; 19cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:274)
5
Kiên Giang di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô s.t., g.th.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
213tr. ; 21cm.

Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người, đặc điểm tự nhiên cùng một số các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang như: Bảo tàng tỉnh Kiên Giang, chùa Tam Bảo, U Minh Thượng, Hòn Đất, Gò Quao, Núi Lăng, Đảo Phú Quốc, Hòn Tre...
Đầu mục:1