Dòng Nội dung
1
(365=Ba trăm sáu mươi lăm) ngày mỗi ngày một trò chơi / Hà Thiện Thuyên dịch
H.: Thanh niên, 2000
312tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:27)
2
<10=Mười> bài tập bơi cho trẻ nhỏ / Trọng Hanh, Đặng Dung
H.: Thể dục thể thao, 1982
48tr: hình vẽ; 19cm

Hướng dẫn dạy trẻ em bơi và nội dung 10 bài tập bơi cho trẻ em chưa biết bơi. 7 trò chơi dưới nước, bài tập nhảy cầu đơn giản

3
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
H.: Giáo dục, 1996
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10)
4
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,...
H.: Giáo dục, 1997
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:86)
5
<101=Một trăm linh một> trò chơi đố từ / George P. Mccallum; Hà Thiện Thuyên biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
178tr; 20cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:29)