Dòng Nội dung
1
Bài tập giải sẵn giải tích I : Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc; Phụ chương: Các đề thi học kỳ I các năm 2005 - 2009 / Trần Bình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
539tr. ; 24cm

Trình bày lí thuyết và các bài tập về số thực - giới hạn của dãy số thực, hàm số một biến số, đạo hàm - vi phân - áp dụng, tích phân bất định, tích phân xác định, hàm số nhiều biến và các đề thi giải tích học kì I năm 2005-2009 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:17)
2
3
4
Bài tập giải tích. Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng T. 6 /
H.: Giáo dục, 1982
192tr; 19cm

Các khái niệm cơ bản về tích phân lên, tích phân đường, tích phân mặt, cơ sở lý thuyết và công thức tính. Phương trình vi phân, khái niệm và các hệ số cơ bản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:26)
5