Dòng Nội dung
1
<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
H.: Thống kê, 1997
183tr : hình vẽ; 21cm

Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:74)
2
3
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2006
179tr. ; 21cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:107)
4
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2008
179tr. ; 21cm

Các dạng bài tập có lời giải về nền kinh tế vi mô: Cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận...
Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:123)
5
Bài tập kinh tế vi mô / Phạm Văn Minh ch.b
H. : Lao động xã hội, 2005
148tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:57)