Dòng Nội dung
1
2
<10=Mười> nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền ch.b.
H.: Thanh niên, 2000
368tr; 19cm

Giới thiệu cuộc đời và các cuộc thám hiểm của 10 nhà thám hiểm vĩ đại như: Macco Polô, Cristop Colombo, P. Magienlăng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14)
3
<100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc / Đặng Thanh Tịnh ch.b
H.: Văn hoá thông tin, 2002
403tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
4
<192=Một trăm chín mươi hai> nước trên thế giới / Mai Lý Quảng (ch.b), Đỗ Đức Thịnh,...
H.: Thế giới, 2000
651tr : bản đồ; 21cm

Giới thiệu những đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hóa, kinh tế và thể chế chính trị của các quốc gia có chủ quyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
5
<195=Một trăm chín mươi lăm> quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới / Mai Lý Quảng ch.b
H.: Thế giới, 2001
764tr: Tranh, bản đồ, ảnh; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)