Dòng Nội dung
1
<10=Mười> điều dại dột của đàn bà / Dr. Laura Shlessinger; Lưu Văn Hy biên dịch
Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2001
238tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
3
4
5
<201=Hai trăm linh một> cách cư xử với người trái tính
H.: Phụ nữ, 2004
224tr; 15cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:9)