Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng vật lí môi trường : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Dùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / Lê Thị Thanh Hương
Hải Phòng, 2018
47tr. ; 30cm.

Giáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
4
Basic Vocabulary : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trịnh Văn Sách
Hải Phòng, 2018
86tr. ; 30cm.


Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp hoàn thiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo định hướng CNH - HĐH tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đến năm 2020 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
60tr. ; 30cm

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn huyện An Lão thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng CNH - HĐH tại huyện An Lão thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1