Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng triết học : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: BG.GD.2020.22. Dùng cho học viên cao học ở trường Đại học Hải Phòng / Nguyễn Thị Xuân
Hải Phòng, 2020
105tr. + CD ; 30cm.

Giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học các nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn, lý luận triết học về xã hội và con người
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Bài giảng vật lí môi trường : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Dùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / Lê Thị Thanh Hương
Hải Phòng, 2018
47tr. ; 30cm.

Giáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
5
Bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2021.12 / Hoàng Thị Mỹ; Nguyễn Thị Thu Hương
Hải Phòng, 2021
124tr. + CD ; 30cm.

Khái quát về tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng, phân tích những biến đổi của tín ngưỡng và đánh giá công tác bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ mẫu
Đầu mục:1