Dòng Nội dung
1
2
Các lực trong tự nhiên / V. Grigôriev; Ngô Đăng Nhân dịch
M.: Min; 1975
536tr; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)
3
Cơ sở kỹ thuật điện : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp chuyên điện / Hoàng Hữu Thận
H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981
512tr. ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7)
4
Cơ sở kỹ thuật điện : Giáo trình dùng trong các trường đào tạo công nhân kỹ thuật ngành điện / Hoàng Hữu Thận
H.: Công nhân kỹ thuật, 1980
327tr. : hình vẽ; 19cm

Khái niệm cơ bản về tĩnh điện. Khái niệm, hiện tượng và định luật cơ bản của dòng điện một chiều, cách giải mạch điện một chiều bằng các phương pháp thông thường. Hiện tượng và định luật cơ bản về điện từ và cảm ứng điện từ. Kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; các phần tử phi tuyến, đèn điện tử và bán dẫn thông thường
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:13)
5
Đại cương về điện và điện tử / Han Sang, Choi Yong, Son Hong Doo; Phan Diệu Hương dịch
H.: Lao động xã hội, 2002
167tr; 29cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3)