Dòng Nội dung
1
2
Cây khoai tây kỹ thuật thâm canh tăng năng suất / Đường Hồng Dật
H. : Lao động xã hội, 2005
116tr. ; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:19)
3
4
Kỹ thuật trồng khoai tây / Nguyễn Văn Thắng, Ngô Đức Thiệu
H.: Nông nghiệp, 1978
116tr; 19cm

Giá trị dinh dưỡng, kinh tế, nguồn gốc cây khoai tây. Một số kỹ thuật trồng, phòng trừ sâu bệnh và bảo quản giống khoai tây
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:22)
5