Dòng Nội dung
1
2
3
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở trường tiểu học : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên tiểu học / Nguyễn Đắc Quỳnh
H.: Giáo dục, 2000
148tr; 21cm

Những khái niệm cơ bản về âm thanh âm nhạc, cách kí âm, tiết tấu, quãng, giọng điệu, điệu thức trong âm nhạc dân gian, hợp âm; Thể loại âm nhạc: ca khúc; Phân tích một số bài hát trong trường tiểu học; Phương pháp dạy âm nhạc trong trường tiểu học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:17)
4
5