Dòng Nội dung
1
<66=Sáu mươi sáu> câu hỏi giáo khoa vật lí luyện thi đại học / Trần Văn Đức
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
135tr; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học các khối công ngiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình T.3: Quang học - Vật lí lượng tử /
H.: Giáo dục, 1997
212tr; 20cm

Các bài tập vật lí về giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử. Thuyết nguyên tử của BO, cơ học lượng tử, nguyên tử phân tử. hạt nhân nguyên tử, hạt sơ cấp
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:102)
3
4
Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990: Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình T.3: Quang lí - Vật lí lượng tử /
H. : Giáo dục, 2002
224tr. ; 21cm

Tóm tắt lí thuyết và các bài tập có kèm theo lời giải củng cố kiến thức vật lí phần quang học và vật lí lượng tử.
Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:27)
5