Dòng Nội dung
1
Cơ hội và thách thức đối với Cảng Hải Phòng khi Việt Nam gia nhập hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2017
73tr. : bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ minh họa ; 30cm

Cảng biển Hải Phòng khi Việt Nam hội nhập quốc tế. Cơ hội và thách thức đối với cảng Hải Phòng khi Việt Nam gia nhập TPP
Đầu mục:1

2
Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập Quốc tế : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
76tr. ; 30cm

Thực trạng quản lý, khai thác cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2015. Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập Quốc tế
Đầu mục:1