Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lý đại cương. Vũ Thanh Khiết ch.b; Nguyễn Văn ẩn, Hoàng Văn Tích T.1 /
H.: Giáo dục, 2000
372tr; 24cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:193)
2
3
Các bài toán vật lí chọn lọc phổ thông trung học cơ nhiệt / Vũ Thanh Khiết
H.: Giáo dục, 2001
342tr; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:63)
4
Giáo trình vật lý cơ - nhiệt đại cương. Nguyễn Huy Sinh T.2: Nhiệt động học và vật lý phân tử /
H. : Giáo dục, 2012
227tr. ; 24cm.

Trình bày cơ sở lý thuyết, hiện tượng, bản chất vật lý, nguyên lý, giải thích hiện tượng về nhiệt độ và nguyên lý thứ không, khí lý tưởng, cơ sở của nhiệt động lực học và nguyên lý thứ 1, các hiện tượng động học trong chất khí, khí thực và hơi, chất lỏng,...
Tài liệu số:1

5
Giáo trình vật lý điện tử / Phùng Hồ
H.: Khoa học và kỹ thuật, 2001
286tr; 24cm


Đầu mục:4