Dòng Nội dung
1
30 năm phong trào Olympic Việt Nam (1976 - 2006) / Hoàng Vĩnh Giang Ch.b; Lý Gia Thanh,...b.s
H. : Thể dục thể thao, 2006
184tr. ; 27cm

Khái quát quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu nổi bật của ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2006)
Đầu mục:1
2
Almanach những nền văn minh thế giới / Hoàng minh Thảo,...B.s.; Thế Trường,... dịch
H.: Văn hoá thông tin, 1995
2048tr; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:114)
3
Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu / Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Tự Lân,...
H.: Viện Âm nhạc xb, 2000
1000tr; 24cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:5)
4
Đồng bằng sông Cửu Long đón chào thế kỷ 21 / Bùi Bá Bổng, Nguyễn Thu, Trần Văn Thanh
Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000
375tr. ; 26cm

Giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, triển vọng, các chương trình đầu tư và khẳng định ưu thế về nhiều lĩnh vực: Địa lý, kinh tế, văn hóa, lịch sử của 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh đến năm 2010

5
Hoá học thật diệu kỳ. Vũ Bội Tuyền ch.b T.1 /
H.: Thanh niên, 2001
267tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:18)