Dòng Nội dung
1
2
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. Trần Quốc Sơn T.2: Cơ chế phản ứng /
H.: Giáo dục, 1979
264tr: hình vẽ; 24cm

Phản ứng của hợp chất hữu cơ. Phản ứng thế ở nguyên tử cácbon no. Phản ứng tách tạo thành liên kết bởi cácbon-cácbon. Phản ứng cộng và thế của hợp chất cácbonyl. Phản ứng thế ở nhân thơm. Sự chuyển vị và sự ôxy hóa-khử...
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:271)
3
4
Du lịch qua thế giới hóa học hữu cơ / Z. Xpautxut ; Lê Ngọc Khánh, Mai Hữu Đua dịch
H.: Khoa học và kỹ thuật, 1973
155tr; 27cm

Tính chất hóa học và vật lí của các chất hữu cơ và ứng dụng, điều chế, khám phá trong đời sống sản xuất như: dầu mỏ, than, benzen, hợp chất thơm, chất màu, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, ...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4)
5
Dung môi trong hóa học hữu cơ / Ch. Reichardt ; Dịch Đoàn Duy Lục
H.: Khoa học và kỹ thuật, 1983
161tr; 19cm

Những vấn đề cấp thiết của hóa học hữu cơ lý thuyết và hóa học hữu cơ ứng dụng; Sự tương tác của các chất hữu cơ với dung môi
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2)