Dòng Nội dung
1
Đại cương về pháp luật hợp đồng / Corinne Renault Brahinsky; Trần Đức Sơn dịch
H. : Văn hóa thông tin, 2002
132tr. ; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)
2
Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện luật xây dựng và hợp đồng xây dựng - quy hoạch xây dựng - quản lý chất lượng và dự án đầu tư xây dựng công trình - giấy phép xây dựng, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng - thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
H. : Lao động xã hội, 2006
784tr. ; 27cm

Giới thiệu luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Các văn bản mới về định mức chi phí quy hoạch xây dựng và một số văn bản khác về xây dựng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
H. : Tư pháp, 2012
310tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề chung về hợp đồng tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay
Tài liệu số:1

4
Một số ý kiến về pháp luật hợp đồng vận tải đa phương thức Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
77tr. ; 30cm

Thực trạng pháp luật về hợp đồng vận tải đa phương thức ở Việt Nam. Một số định hướng và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng vận tải đa phương thức
Đầu mục:1