Dòng Nội dung
1
2
Vì sức khỏe con em chúng ta / Lê Văn Lẫm, Đào Duy Thư
H.: Thể dục thể thao, 1984
99tr: hình vẽ; 19cm

Đặc điểm sinh lí, mục đích giáo dục thể chất của lứa tuổi học sinh phổ thông trung học. Hệ thống các bài tập phát triển các tố chất cơ thể. Kiểm tra và tự kiểm tra sức khỏe
Đầu mục:1