Dòng Nội dung
1
Đầu bài tập làm văn cấp II phổ thông / Nguyễn Trí b.s
H.: Giáo dục, 1978
127tr; 19cm


(Lượt lưu thông:1)
2
Hoạt động trải nghiệm trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 : Luận văn thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Phạm Quỳnh Phương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2021
30tr. + CD : bảng, biểu minh họa ; 30cm.

Nghiên cứu việc vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học văn miêu tả lớp 5 và quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Phát triển kĩ năng viết sáng tạo cho học sinh lớp 4, 5 trong dạy học văn miêu tả : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Lương Thị Hương Lan; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
99tr. + CD ; 30cm.

Biện pháp rèn luyện kĩ năng viết sáng tạo trong văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5. Đề xuất các biện pháp dạy học, rèn luyện kĩ năng viết và kĩ năng sáng tạo cho học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

4
Phát triển kĩ năng viết sáng tạo cho học sinh lớp 5 trong dạy học văn miêu tả : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Trần Thị Phương Dung; Phan Thị Hồng Xuân hướng dẫn
Hải Phòng, 2023
86tr. : bảng, biểu đồ, hình minh họa ; 30cm.

Phát triển kĩ năng viết sáng tạo cho học sinh lớp 5 trong dạy học văn miêu tả nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Rèn kĩ năng lập luận trong văn miêu tả cho học sinh lớp 5 một số trường Tiểu học thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Đào Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
139tr. + CD : sơ đồ, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Tổ chức dạy học để rèn luyện và phát triển kĩ năng lập luận trong bài văn miêu tả cho học sinh lớp 5. Đề xuất các biện pháp để tổ chức rèn luyện kĩ năng lập luận trong văn miêu tả cho học sinh lớp 5
Đầu mục:1 Tài liệu số:1