Dòng Nội dung
1
2
3
"Hồ Xuân Hương - bà chúa thơ Nôm" / Xuân Diệu,...; Mã Giang Lân, Hà Vinh tuyển chọn và b.s
H.: Văn hóa Thông tin, 2000
367tr; 19cm

Gồm các bài viết nhận xét, đánh giá về thơ nôm của Hồ Xuân Hương qua cái nhìn hôm nay của các nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam như: Xuân Diệu, Nguyễn Lộc, Lê Trí Viễn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:56)
4
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.


Đầu mục:1
5