Dòng Nội dung
1
"Biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng" : Luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Thị Mai; Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn
Hải Phòng, 2023
97tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Trình bày thực trạng hoạt động Marketing trong công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
"Tăng cường công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Anh Đức; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2021
65tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1. Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
"Xưng hô của các nhân vật nữ trong hành vi cầu khiến trong tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu" : Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8.22.01.02 / Đinh Thị Ngừng; Nguyễn Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
86tr. + CD : bảng biểu minh họa ; 30cm.

Các hành vi cầu khiến của nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Lê Lựu. Cách xưng hô trong hành vi cầu khiến của nhân vật nữ trong một số tiểu thuyết của Lê Lựu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
A critical discourse analysis of globalization discourse : Ma minor thesis / Đặng Thị Mai Nga; Nguyễn Hoà supervisor
Hai Phong : Department of post graduates, 2007
44tr. ; 30cm

The study is aimed at: finding out the ideology embedded in the globalization discourse, the expression of ideology in the globalization discourse, raising a critical awareness of the ideology of the globalization discourse for the language learners and others concerned with globalization.
Đầu mục:1
5