Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thị Thùy Trang; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
78tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý nhân lực tai Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cảng 128 Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Vũ Thu Phương; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
72tr. + CD : bảng, sơ đồ, hình minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Cảng 128 Hải Phòng. Đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cảng 128 Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Hồng Bàng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Phạm Văn Nghiệp; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
81tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ hướng dẫn ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Hồng Bàng từ năm 2015 - 2019. Đề xuất biện pháp để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân sự tại Điện lực Hồng Bàng đến năm 2024
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần điện tử tin học viễn thông (EG) : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Hoàng Yến; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
76tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần điện tử viễn thông tin học. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty điện tử tin học viễn thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Trịnh Thương; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
78tr. + CD : bảng, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
Đầu mục:1 Tài liệu số:1