Dòng Nội dung
1
2
3
Phương pháp lượng giác hoá các bài toán / Vũ Thế Hựu
H.: Giáo dục, 2003
162tr; 21cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:6)
4
Toán chọn lọc đại số lớp 7 / Vũ Thế Hựu
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 1995
103tr; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
5
Toán cơ bản và nâng cao 10. Vũ Thế Hựu T.1 /
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
231tr. ; 24cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:33)