Dòng Nội dung
1
240 bài toán đại số 9 tuyển chọn : Dành cho các lớp 9 chuyên chọn / Phan Quang Thanh
Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1994
141tr; 19cm


(Lượt lưu thông:1)
2
Bầu trời và mặt đất : Sách thiếu nhi / Phan Thanh Quang sưu tầm và b.s
H.: Giáo dục, 2002
131tr; 21cm


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:5)
3
Để học tốt đại số 9 : Dùng cho học sinh khá, giỏi lớp chọn, lớp chuyên. Phan Thanh Quang, Hoàng Chúng T.1 /
Đồng Tháp: Sở giáo dục xb, 1991
137tr : hình vẽ; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
4
Giúp em giải bài tập hình học 7 : Theo sách giáo khoa 1996 / Phan Thanh Quang, Nguyễn Vĩnh Cận
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
112tr; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)
5