Dòng Nội dung
1
2
Dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Đỗ Thị Bình; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
Hải Phòng, 2022
82tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Trình bày một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn. Đề xuất một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn
Đầu mục:1 Tài liệu số:1