Dòng Nội dung
1
Lục độ tập kinh và lịch sử khới nguyên của dân tộc ta / Lê Mạnh Thát
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005
364tr. ; 21cm.

Công bố một số tư liệu và nghiên cứu sơ bộ về giai đoạn cổ đại của lịch sử Việt Nam.
Đầu mục:1
2
Triết học thế thân : Nguyên tác Anh ngữ The philosophy of Vasubandhu / Lê Mạnh Thát; Đạo Sinh dịch
TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005
506tr. ; 21cm.

Khái quát những vấn đề của triết học thế thân; khảo sát lại sự nhận biết, về tự biết và bàn thêm về cơ cấu tự biết; ngôn ngữ về những gì hiện hữu
Đầu mục:1