Dòng Nội dung
1
Dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán; Mã số: 8.14.01.11 / Đào Ánh Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
85tr. + 48tr. phụ lục + CD : bảng minh họa ; 30cm.

Một số biện pháp dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11. Đồng thời định hướng xây dựng các biện pháp dùng trong dạy học phép biến hình ở Trung học phổ thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1