Dòng Nội dung
1
Kiên Giang di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô s.t., g.th.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
213tr. ; 21cm.

Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người, đặc điểm tự nhiên cùng một số các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang như: Bảo tàng tỉnh Kiên Giang, chùa Tam Bảo, U Minh Thượng, Hòn Đất, Gò Quao, Núi Lăng, Đảo Phú Quốc, Hòn Tre...
Đầu mục:1
2
Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
277tr. ; 21cm.

Giới thiệu đôi nét về Kiên Giang; những họ nghề đánh bắt chủ yếu ở Kiên Giang; những kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; nghề đánh cá ở Kiên Giang qua truyền thuyết, truyện kể, lễ hội, thơ ca; một số nghệ chế biến thuỷ sản truyền thống
Đầu mục:1
3
Người Hoa ở Kiên Giang : Khảo cứu / Đoàn Thanh Nô
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
159tr. ; 21cm.

Giới thiệu một số dữ liệu quan trọng về lịch sử, văn hoá của người Hoa ở Kiên Giang
Đầu mục:1
4
Người Khmer ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
245tr. ; cm.

Giới thiệu chung về tộc người Khmer ở Kiên Giang; những nét văn hoá truyền thống phi vật thể và văn hoá vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer ở Kiên Giang
Đầu mục:1