Dòng Nội dung
1
2
Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ chế độ ngắn hạn BHXH bắt buộc tại BHXH quận Lê Chân : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Ngọc Bích; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
74tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý quỹ chế độ ngắn hạn BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Lê Chân. Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ chế độ ngắn hạn bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Lê Chân
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích
H. : Xây dựng, 2013
309tr. ; 27cm

Mô tả các tính chất xây dựng cơ bản của đất, những ảnh hưởng của nước dưới đất và động đất đến ổn định của nền công trình. Giới thiệu các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng bằng giếng tiêu nước thẳng đứng, cải tạo đất yếu bằng trụ đất xi măng, vôi. Hướng dẫn tính toán thiết kế và thi công các loại tường chắn cũng như sườn dốc đất có cốt. Một số phương pháp thí nghiệm hiện trường trong địa kỹ thuật xây dựng.
Đầu mục:5
4
Công ty vốn, quản lý & tranh chấp theo luật doanh nghiệp 2005 / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung
H. : Tri thức, 2009
604tr. ; 24cm

Tìm hiểu những tính chất căn bản của công ty, các hoạt động liên quan tới vốn, phương pháp quản lí và điều hành trong công ty, quản trị công ty và trình bày một số vụ tranh chấp trong các công ty đã diễn ra.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:9)
5
Quản trị học Quốc tế / Nguyễn Ngọc Bích, Trần Hùng ch.b
H. : Thống kê, 2003
232tr. ; 21cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:5)