Dòng Nội dung
1
Biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại Một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT.2021.05 / Trần Kim Hương
Hải Phòng, 2021
62tr. + CD ; 30cm.

Trình bày thực trạng vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Một số kiến nghị nhằm vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
Đầu mục:1

2
Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường Đại học Hải Phòng thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.GD.2021.08 / Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Tiến Huy
Hải Phòng, 2021
83tr. + CD ; 30cm.

Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số phần mềm vào thiết kế bài giảng E - Learning trong dạy học Tiếng việt cho học sinh Tiểu học. Giúp sinh viên chuyên ngành GDTH biết cách thiết kế bài giảng cho học sinh
Đầu mục:1

3