Dòng Nội dung
1
Bài giảng vật lí môi trường : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / Lê Thị Thanh Hương
Hải Phòng, 2018
47tr. ; 30cm.

Giáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi Thủy Nguyên : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.01.10 / Lê Thị Thanh Hương; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2021
72tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
4
5