Dòng Nội dung
1
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : Hướng dẫn thực hành. Lê Đình Thúy P.1: Đại số tuyến tính /
H. : Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, 2008
183tr. ; 21cm

Giới thiệu tóm tắt về toán học: tập hợp, quan hệ và logic suy luận. Trình bày những nội dung cơ bản của đại số tuyến tính là: không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương.
Đầu mục:3
2
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : Hướng dẫn thực hành. Lê Đình Thúy P.1: Đại số tuyến tính /
H. : Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, 2007
183tr. ; 21cm

Giới thiệu tóm tắt về toán học: tập hợp, quan hệ và logic suy luận. Trình bày những nội dung cơ bản của đại số tuyến tính là: không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương.
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:7)
3
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Lê Đình Thuý P.1: Đại số tuyến tính /
H. : Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, 2010
307tr. ; 21cm

Giới thiệu tóm tắt về toán học: tập hợp, quan hệ và logic suy luận. Trình bày những nội dung cơ bản của đại số tuyến tính là: không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:55)
4
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Lê Đình Thuý P.1: Đại số tuyến tính /
H. : Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, 2012
307tr. ; 21cm

Giới thiệu tóm tắt về toán học: tập hợp, quan hệ và logic suy luận. Trình bày những nội dung cơ bản của đại số tuyến tính là: không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1)
5
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Lê Đình Thuý ch.b P.1: Đại số tuyến tính /
H. : Thống kê, 2005
238tr. ; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:55)