Dòng Nội dung
1
Lịch sử ấn Độ / Vũ Dương Ninh chủ biên,..
H.: Giáo dục, 1995
204tr; 20cm

Giới thiệu đất nước, con người và nền văn hoá truyền thống. Khái lược về lịch sử Ân Độ thời cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại: Các nền văn minh, các vương triều hồi giáo, thời kỳ thuộc địa và độc lập. Quan hệ Việt-Ân trong lịch sử
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:114)
2
Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh ch.b; Nguyễn Văn ánh,..
H.: Giáo dục, 1997
222tr; 21cm

Cơ sở hình thành, trình độ kinh tế chính trị xã hội, những thành tựu văn hóa của các nền văn minh Ai cập, Lưỡng Hà, Arập, ấn độ, Trung quốc, Đông Nam á, Hy - La, văn minh trung cổ Tây âu và văn minh công nghiệp
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:152)
3
Một số vấn đề về du lịch Việt Nam / Đinh Trung Kiên
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
238tr. ; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:121)
4
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
250tr. ; 21cm


Đầu mục:39 (Lượt lưu thông:67)
5
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
221tr. ; 21cm


Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:374)