Dòng Nội dung
1
2
AutoCard 2000 : Toàn tập. Trần Văn Tư, Nguyễn Phi Khứ, Hoàng Phương,.. T.1: Phần căn bản /
H.: Thống kê, 1999
763tr; 24cm

Các biểu tượng, thanh công cụ, các cửa sổ và cách sử dụng AutoCad 2000 để thiết kế, vẽ kĩ thuật.. trên nền Window 95, Window 98 và Windows NT 4.0
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7)
3
Bảo quản hoa màu và chế biến các món ăn / Hoàng Phương
H.: Phụ nữ, 1978
224tr: hình vẽ; 19cm

Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của vấn đề ăn màu, thu hoạch và sơ chế màu trong gia đình. Bảo quản màu, các món ăn chế biến từ màu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)
4
Chế biến món ăn bằng màu / Hoàng Phương
H.: Phụ nữ, 1981
96tr.: hình vẽ; 19cm

Về vấn đề ăn màu thay gạo và vị trí của màu trong cơ chế bữa ăn hàng ngày. Phương pháp sơ chế và bảo quản màu. Kinh nghiệm, công thức và kỹ thuật chế biến các loại món ăn từ màu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)
5
Cơ học / L. Đ. Lanđao, E. M. Lípsít; Hoàng Phương,...dịch
H. : Giáo dục, 1961
230tr. ; 22cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)