Dòng Nội dung
1
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Văn Chung chủ biên,...
H.: Văn hóa, 1986
126tr : minh họa; 19cm

Giới thiệu bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các hiện vật trưng bày đại diện cho mỹ thuật các thời kỳ: đồ đá, đồ đồng, sơ kỳ đồ sắt, thời Lý, trần, Lê, Nguyễn, giai đoạn cuối thế kỷ 19 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1985. Mỹ thuật dân gian và mỹ thuật thủ công
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:17)
2
Động vật chí Việt Nam. Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh, Phạm Thị Dự T.1: Tôm biển /
H.: Khoa học và kỹ thuật, 2000
243tr; 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)
3
Giáo trình võ thuật : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Văn Chung ch.b; Phạm Hồng Dương,...
H.: Nxb. Đại học sư phạm, 2004
385tr; 24cm


Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:70)
4
5
Lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010) / Nguyễn Văn Chung
H. : Văn hóa dân tộc, 2001
837tr. ; 30cm.

Sơ lược về lịch âm, lịch dương và lịch âm dương; cấu trúc và ứng dụng lịch âm dương Việt nam; lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010)
Đầu mục:1