Dòng Nội dung
1
2
Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kinh tế vận tải và Dịch vụ / Nguyễn Thị Thu Hà; Vũ Thị Anh Thư hướng dẫn
Hải Phòng : Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 2017
77tr. : sơ đồ, bảng biểu ; 30cm

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sao Thăng Long.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
Biện pháp phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
76tr + CD : bảng minh họa ; 30cm.

Thực trạng phát triển khách hàng tại Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân. Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
5
Dạy giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 60.14.01.01 / Nguyễn Thị Thu Hà; Vũ Quốc Chung hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2017
82tr. : bảng số liệu, biểu đồ minh họa ; 30cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm. Hệ thống những khái niệm có liên quan đến dạy học toán qua hoạt động trải nghiệm. Hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến dạy kĩ năng giải toán có nôi dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề xuất một số biện pháp dạy học tích cực có liên quan đến dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Điều tra thực trạng của việc dạy học và giải bài tập có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính hiệu quả của phương án đề ra trong đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1