• Sách
  • 330.721 Đ312PH
    Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ
Giá tiền 215000VND
DDC 330.721
Tác giả CN Đinh Phi Hổ
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Phương Đông, 2014
Mô tả vật lý 598tr. ; 24cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134555
0021
004AA6C6F93-837A-4E80-9D15-34BDAA3E9F7C
005201811161636
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c215000VND
039|y20181116163611|zthutt
041 |avie
044 |avm
082 |a330.721|bĐ312PH
100 |aĐinh Phi Hổ
245 |aPhương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ
260 |aH. : |bNxb. Phương Đông, |c2014
300 |a598tr. ; |c24cm.
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/ppnghiencuukinhte/ppnghiencuukinhte_001thumbimage.jpg
890|c1