• Sách
  • 951 D500R
    Lịch sử văn minh Trung Hoa /
Giá tiền VND
DDC 951
Kí hiệu phân loại 001(N414)(09)
Tác giả CN Durant, Will
Nhan đề Lịch sử văn minh Trung Hoa / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Thông tin xuất bản H.:Văn hoá thông tin,2002
Mô tả vật lý 358tr;19cm
Tóm tắt Nghiên cứu lịch sử Trung Hoa từ những năm 2852 trước công nguyên đến 1937. Phân tích lịch sử qua thời đại các triết gia, các thi sĩ và các nghệ sỹ. Dân tộc Trung Hoa từ đời Nguyên đến đời Thanh...
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hiến Lê
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 102000591
000 00025nam a2200024 a 4500
00138631
0021
004F26DBFE2-3473-4A5F-90ED-42CFCC86E97F
005201911050815
008051208s2002 vie
0091 0
020 |cVND
039|a20191105081510|byennth|y20191008162933|zyennth
041 |avie
082|a951|bD500R
084 |a001(N414)(09)
1001 |aDurant, Will
245 |aLịch sử văn minh Trung Hoa / |cWill Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
260 |aH.:|bVăn hoá thông tin,|c2002
300 |a358tr;|c19cm
520|aNghiên cứu lịch sử Trung Hoa từ những năm 2852 trước công nguyên đến 1937. Phân tích lịch sử qua thời đại các triết gia, các thi sĩ và các nghệ sỹ. Dân tộc Trung Hoa từ đời Nguyên đến đời Thanh...
653 |aTrung Quốc
653 |aVăn minh
653 |aLịch sử
700 |aNguyễn Hiến Lê
852|a100|bKho đọc|j(1): 102000591
890|b23|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000591 Kho đọc 951 D500R Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào