• Sách
  • 954 W300L
    Lịch sử văn minh ấn độ /
Giá tiền 45000VND
DDC 954
Tác giả CN Durant, Will
Nhan đề Lịch sử văn minh ấn độ / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Thông tin xuất bản H.:Văn hoá thông tin,2003
Mô tả vật lý 453tr;19cm
Tóm tắt Tổng quan về Ấn Độ, nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hoá, tôn giáo, xã hội,... từ trước công nguyên cho tới nay: Phật thích ca, đời sống quần chúng, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật Ấn Độ, đạo Kitô,...
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Ấn độ
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hiến Lê
Địa chỉ 100Kho mượn(1): 103001340
000 00025nam a2200024 a 4500
00138633
0021
004830A7494-C072-46F4-91D5-F0064509DF25
005201910091003
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c45000VND
039|y20191009100346|zyennth
041 |avie
082|a954|bW300L
1001 |aDurant, Will
245 |aLịch sử văn minh ấn độ / |cWill Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
260 |aH.:|bVăn hoá thông tin,|c2003
300 |a453tr;|c19cm
520|aTổng quan về Ấn Độ, nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hoá, tôn giáo, xã hội,... từ trước công nguyên cho tới nay: Phật thích ca, đời sống quần chúng, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật Ấn Độ, đạo Kitô,...
653 |aVăn minh
653 |aẤn độ
653 |aLịch sử
700 |aNguyễn Hiến Lê
852|a100|bKho mượn|j(1): 103001340
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001340 Kho mượn 954 W300L Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào