• Sách
  • 515 L250Đ
    Toán cao cấp cho các nhà kinh tế.
Giá tiền 70000VND
DDC 515
Tác giả CN Lê Đình Thuý
Nhan đề Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. P.2: Giải tích toán học / Lê Đình Thuý
Thông tin xuất bản H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2010
Mô tả vật lý 510tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân
Tóm tắt Trình bày về hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số, cực trị của hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân và phương trình sai phân
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Toán giải tích
Địa chỉ 100Giáo trình(2): 101000460, 101000463
000 00846nam a2200301 4500
00138635
0021
00446304E62-57DB-432D-B44E-54D9EEB9245F
005201910091049
008140410s2010 vm| vie
0091 0
020|c70000VND
039|y20191009104912|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a515|bL250Đ
1001 |aLê Đình Thuý
24500|aToán cao cấp cho các nhà kinh tế.|nP.2: Giải tích toán học / |cLê Đình Thuý
260 |aH. :|bĐại học Kinh tế Quốc dân,|c2010
300 |a510tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân
520 |aTrình bày về hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số, cực trị của hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân và phương trình sai phân
653|aGiáo trình
653|aToán cao cấp
653|aToán giải tích
852|a100|bGiáo trình|j(2): 101000460, 101000463
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000463 Giáo trình 515 L250Đ Sách giáo trình 2 Sẵn sàng
2 101000460 Giáo trình 515 L250Đ Sách giáo trình 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào