• Sách
  • 529 NG527V
    Lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010) /
Giá tiền 135000 VND
DDC 529
Tác giả CN Nguyễn Văn Chung
Nhan đề Lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010) / Nguyễn Văn Chung
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2001
Mô tả vật lý 837tr. ; 30cm.
Tóm tắt Sơ lược về lịch âm, lịch dương và lịch âm dương; cấu trúc và ứng dụng lịch âm dương Việt nam; lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010)
Từ khóa tự do Lịch âm dương
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 102000595
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138637
0021
004210B5F97-8708-4760-89C6-D12FAFF67B79
005201910091630
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c135000 VND
039|y20191009163045|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a529|bNG527V
100 |aNguyễn Văn Chung
245 |aLịch âm dương Việt nam (1900 - 2010) / |cNguyễn Văn Chung
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2001
300 |a837tr. ; |c30cm.
520 |aSơ lược về lịch âm, lịch dương và lịch âm dương; cấu trúc và ứng dụng lịch âm dương Việt nam; lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010)
653 |aLịch âm dương
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(1): 102000595
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000595 Kho đọc 529 NG527V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào