• Luận án - Luận văn
  • 372.8 M103PH
    Vận dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn khoa học ở tiểu học :
DDC 372.8
Tác giả CN Mai Phương Hà
Nhan đề Vận dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn khoa học ở tiểu học : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Mai Phương Hà; Nguyễn Thị Thấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 93tr. + CD : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu vận dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học nhằm góp phần nâng cao kết quả dạy và học môn Khoa học ở Tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thấn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000617
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139957
0022
004653DC42A-1317-49C8-AADF-373588F1F6EA
005202001140940
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114094058|boanhlth|y20200114094015|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bM103PH
100 |aMai Phương Hà
245 |aVận dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn khoa học ở tiểu học : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cMai Phương Hà; Nguyễn Thị Thấn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a93tr. + CD : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu vận dụng phương pháp thí nghiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học nhằm góp phần nâng cao kết quả dạy và học môn Khoa học ở Tiểu học
653 |aTiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aKhoa học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thấn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000617
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000617 Luận án, Luận văn 372.8 M103PH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào