• Luận án - Luận văn
  • 516 Đ108A
    Dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11 :
DDC 516
Tác giả CN Đào Ánh Ngọc
Nhan đề Dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán; Mã số: 8.14.01.11 / Đào Ánh Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 85tr. + 48tr. phụ lục + CD : bảng minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Một số biện pháp dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11. Đồng thời định hướng xây dựng các biện pháp dùng trong dạy học phép biến hình ở Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000618
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139958
0022
004075E5745-4A05-4E0B-BD4E-5A59913E3DE8
005202001140958
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114095818|boanhlth|y20200114095715|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a516|bĐ108A
100 |aĐào Ánh Ngọc
245 |aDạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán; Mã số: 8.14.01.11 / |cĐào Ánh Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a85tr. + 48tr. phụ lục + CD : |bbảng minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aMột số biện pháp dạy học phép biến hình trong mặt phẳng theo định hướng phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 11. Đồng thời định hướng xây dựng các biện pháp dùng trong dạy học phép biến hình ở Trung học phổ thông
653 |aHình học
653 |aTrung học phổ thông
653 |aPhương pháp giảng dạy
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Vân|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000618
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000618 Luận án, Luận văn 516 Đ108A Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng