• Luận án - Luận văn
  • 372.8 Đ108TH
    Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Hồng Thái, Hải Phòng trong dạy học luyện từ và câu :
DDC 372.8
Tác giả CN Đào Thị Huyền
Nhan đề Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Hồng Thái, Hải Phòng trong dạy học luyện từ và câu : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Đào Thị Huyền; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 73tr. + CD : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá thực trạng dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hồng Thái. Đề xuất một số biện pháp, hình thức dạy học rèn luyện phù hợp để phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hồng Thái
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Hồng Thái
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000620
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139960
0022
0048AB054C9-06EF-42E4-A773-758F1E4ED4C7
005202001141059
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114105914|boanhlth|y20200114105726|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bĐ108TH
100 |aĐào Thị Huyền
245 |aBồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Hồng Thái, Hải Phòng trong dạy học luyện từ và câu : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cĐào Thị Huyền; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a73tr. + CD : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hồng Thái. Đề xuất một số biện pháp, hình thức dạy học rèn luyện phù hợp để phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hồng Thái
653 |aTiếng việt
653 |aTư duy
653 |aBồi dưỡng
653|aHải Phòng
653|aHồng Thái
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aTrường tiểu học
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000620
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000620 Luận án, Luận văn 372.8 Đ108TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào