• Luận án - Luận văn
  • 372.8 B510TH
    Phát triển năng lực cảm thụ văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng - thành phố Thái Bình :
DDC 372.8
Tác giả CN Bùi Thị Quyên
Nhan đề Phát triển năng lực cảm thụ văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng - thành phố Thái Bình : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Bùi Thị Quyên; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 87tr. + CD : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Một số biện pháp rèn luyện, phát triển năng lực cảm thụ văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5. Đề xuất xây dựng một số biện pháp hình thức dạy học các văn bản nghệ thuật trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 phù hợp nhằm rèn luyện, phát triển năng lực cảm thụ cho học sinh
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Cảm thụ
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Từ khóa tự do Kim Đồng
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Thái Bình
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000621
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139961
0022
004C55BCE8E-4AC8-47CD-9A65-4E442BD96381
005202001141442
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114144240|boanhlth|y20200114144029|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bB510TH
100 |aBùi Thị Quyên
245 |aPhát triển năng lực cảm thụ văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng - thành phố Thái Bình : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cBùi Thị Quyên; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a87tr. + CD : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aMột số biện pháp rèn luyện, phát triển năng lực cảm thụ văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5. Đề xuất xây dựng một số biện pháp hình thức dạy học các văn bản nghệ thuật trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 phù hợp nhằm rèn luyện, phát triển năng lực cảm thụ cho học sinh
653 |aVăn bản
653 |aCảm thụ
653 |aTrường tiểu học
653|aKim Đồng
653|aHọc sinh
653|aThái Bình
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000621
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000621 Luận án, Luận văn 372.8 B510TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào