DDC 398
Tác giả CN Vũ Thị Minh Lý
Nhan đề Phương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt : Luận văn thạc sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Mã số: 8.22.01.02 / Vũ Thị Minh Lý; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 110tr. + CD : bảng minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đặc điểm phương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt. Giá trị của phương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Người Việt Nam
Từ khóa tự do Tình yêu
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000622
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139962
0022
004B2F484FD-F926-4140-8EFD-DEACA4CC08EB
005202001141501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114150124|boanhlth|y20200114150040|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a398|bV500TH
100 |aVũ Thị Minh Lý
245 |aPhương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt : |bLuận văn thạc sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Mã số: 8.22.01.02 / |cVũ Thị Minh Lý; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a110tr. + CD : |bbảng minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aĐặc điểm phương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt. Giá trị của phương thức lặp trong ca dao tình yêu đôi lứa người Việt
653 |aCa dao
653 |aNgười Việt Nam
653 |aTình yêu
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000622
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000622 Luận án, Luận văn 398 V500TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào