• Sách
  • 428 C104
    Cambridge Preliminary English Test for Schools 1 :
Giá tiền 385000 VND
DDC 428
Nhan đề Cambridge Preliminary English Test for Schools 1 : Student's Book without answers; Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2010
Mô tả vật lý 96tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 102000813-4
Địa chỉ 100Kho mượn(2): 103001642-3
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000866
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139963
0021
00404B067A4-3A36-4DC5-A5E9-8B1044234D40
005202001141552
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9780521188296|c385000 VND
039|a20200114155249|byennth|y20200114153540|zyennth
041 |aeng
082 |a428|bC104
245 |aCambridge Preliminary English Test for Schools 1 : |b Student's Book without answers; Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2010
300 |a96tr. ; |c25cm.
653 |aKiểm tra
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Anh
653|aGiáo trình
852|a100|bKho đọc|j(2): 102000813-4
852|a100|bKho mượn|j(2): 103001642-3
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000866
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000866 Tiếng Việt 428 C104 Sách giáo trình 5 Đang xử lý
2 103001643 Kho mượn 428 C104 Sách giáo trình 4 Đang xử lý
3 103001642 Kho mượn 428 C104 Sách giáo trình 3 Đang xử lý
4 102000814 Kho đọc 428 C104 Sách giáo trình 2 Đang xử lý
5 102000813 Kho đọc 428 C104 Sách giáo trình 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào