• Luận án - Luận văn
  • 495.922 PH104TH
    Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận Hải Phòng :
DDC 495.922
Tác giả CN Phạm Thị Thanh Lan
Nhan đề Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Mã số: 8.22.01.02 / Phạm Thị Thanh Lan; Vũ Kim Bảng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 92tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích và đánh giá những đặc trưng lịch sử, văn hóa của tên gọi đường phố Hải Phòng thể hiện qua ý nghĩa tên gọi
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Đường phố
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Bảng
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000623
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139964
0022
00496783921-F79F-4636-A4B3-8273C2829A4B
005202001141554
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114155453|boanhlth|y20200114155414|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a495.922|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Thanh Lan
245 |aĐặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Mã số: 8.22.01.02 / |cPhạm Thị Thanh Lan; Vũ Kim Bảng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a92tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích và đánh giá những đặc trưng lịch sử, văn hóa của tên gọi đường phố Hải Phòng thể hiện qua ý nghĩa tên gọi
653 |aNgôn ngữ
653 |aVăn hóa
653 |aĐường phố
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aVũ Kim Bảng|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000623
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000623 Luận án, Luận văn 495.922 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào